CIEĽ

Klub KMŽ Hôrky už od založenia smeruje na medzinárodnú spoluprácu na poli železničného modelárstva. Preto sme využili ponuku od našich poľských kolegov, modulárov v mierke TT (1:120), na spoločné stretnutie. Zameranie nášho klubu je výstavba modelu fragmentov miestnej trate Žilina – Rajec. V Poľsku sme prezentovali úsek šírej trate v okolí nákladnej zástavky Porúbka, ktorá bola v layout-e situovaná medzi výhybňou Žabi Róg a skrytou stanicou TC1. Náš úsek trate reprezentoval ČSD vetvu so samostatnou osobnou dopravou s nadväznosťou na PKP. Okrem nášho klubu sa v Poľsku prezentovali aj modulári z Nemecka. Nákladná doprava bola medzinárodná.

LAYUOT

 link: http://www.sttandard.org.pl/wp-content/uploads/2011/01/Sosnowiec-ostateczny.pdf

MIESTO

Technická škola v Sosnowci, ul. Kilinskiego 31

PROGRAM

Piatok:

 •  príjazd v podvečerných hodinách a výstavba layout-u;
 •  ubytovanie.

Sobota:

 •  doladenie layout-u;
 •  príprava jazdy podľa GVD;
 •  jazda pre verejnosť podľa GVD od 10:00 do 17:00 hod.;
 •  problematický modelový čas – Peťo Fábry naprogramoval nové modelové hodiny;
 •  jazda podľa GVD iba účastníkov stretnutia;
 •  výmena problematickej stanice TRCZYN za TC2  v layout-e;
 •  diskusia.

Nedeľa:

 •  jazda pre verejnosť podľa GVD od 10:00 do 13:00 hod.;
 • rozoberanie layout-u;
 •  odjazd domov.

 POSTREHY ZO STRETNUTIA

Účasť verejnosti:

 •  Poliaci mali veľmi dobre spropagovanú akciu, účasť bola v porovnaní s obdobnými akciami organizovanými na Slovensku niekoľkonásobne vyššia a v tomto smere sa treba poučiť.

Moduly:

 • Náš prezentovaný úsek trate bol vo finálnej verzii ako v zjazdnosti, tak aj v prevedení krajiny, o čom svedčí množstvo fotografií;
 •  Niektoré poľské traťové moduly a stanice boli len vo fáze výstavby, čo sa negatívne prejavilo najmä na ich zjazdnosti;
 •  Zaradenie dvojkoľajky do layout-u významne obohatilo prevádzku;
 •  Naopak nemecké moduly boli už tradične na špičkovej úrovni.

Organizácia stretnutia:

 •  Z nášho pohľadu zo začiatku trochu chaotické, najmä v piatok pri výstavbe layuot-u, ale na prekvapenie všetko fungovalo v poriadku;
 • Čo mne osobne vadilo, bolo nedodržiavanie GVD, najmä manipulácia s chodom modelového času, čo viedlo k meškaniam vlakov a potlačeniu nákladnej dopravy;
 • Naopak treba vyzdvihnúť nasadenie strojov prevádzkovaných na tratiach PKP;
 • Treba konštatovať, že náš pomerne mladý klub je schopným a plnohodnotným článkom na poli modulového železničného modelárstva v mierke TT nielen doma na Slovensku, ale aj v najbližšom zahraničí.

Do budúcnosti…

 •  účasť poľských kolegov na 5. TT víkende vo Hôrkach v septembri 2011;
 •  výmena skúseností v oblasti železničného modelárstva;
 •  spoločná účasť na prevádzkových stretnutiach v budúcnosti.

 Za klub KMŽ Hôrky spísal Patrik Kotula

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet