Rozhranie: Rovina-rovina/Násyp-násyp

Počet dielov: 2

Rozmer dielu: 1000 x 400 mm

Skrátený popis: Zástavka zhotovená podľa skutočnosti.

Plánik stanice: výkres v pdf

Technický stav: výstavba ukončená

horna-stubna-007.jpghorna-stubna-009.jpghorna-stubna-003.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet