Rozhranie: Rovina/Rovina

Počet dielov:4

Rozmer dielu: 1200 x 550 mm

Skrátený popis:

Dátový list stanice:

Plánik stanice: výkres v pdf

Technický stav: vo výstavbe

   Beat diabetes   Diabetes diet