ib-switch.jpg

Stavadlo pre Intellibox

Slúži na spínanie výmen, návestidiel pomocou spínacích dekodérov a taktiež k nastavovaniu vlakových ciest (40 vlakových ciest s max.20 spínacími funkciami). Ponúka automatickú prevádzku s modulmi spätného hlásenia pomocou zbernice s88 a LocoNet. Má 2×20 párov volne programovateľných tlačítok, kde každý pár sa dá obsadiť jedným elektromagnetom alebo vlakovou cestou. Umožňuje voľný výber adries v rozsahu 1-2048, formáty dát ako u riadiacej jednotky. Pripája sa k intelliboxu pomocou konektoru LocoNet.

  • Obj.číslo: 65800 
   Beat diabetes   Diabetes diet