modul-spathlas1.gif

Moduly spätného hlásenia  odovzdávajú prístrojom, ktoré sú k nim pripojené (IB Switch) alebo počítačovému programu informácie či na nimi strážených úsekoch sa nenachádza vozidlo. Tieto automaticky vykonajú spínací úkon, ktorý bol pre toto spätné hlásenie uložený. Pritom sa môže jednať o zopnutie jedného elektromagnetu alebo celej vlakovej cesty. Modul dáva k dispozícii 16 hlásičov obsadenia, z ktorých má každý jeden vstup. Každý vstup slúži k stráženiu jedného koľajového úseku. Na úsekoch, ktoré majú byť strážené sa izoluje jedna strana koľají trojvodičovej koľaje a prepojí sa so vstupom pre hlásenie. Vozidlo nachádzajúce sa v koľajovom úseku vyvolá svojimi dvojkoliami hlásenie o obsadení. Každý vstup spätného hlásenia môže byť tiež ovládaný reed kontaktom alebo manuálne tlačítkom.  Spätný hlásič hlási prostredníctvom LocoNet riadiacej jednotke (napr. IB Switch) každú zmenu stavu koľajového úseku z “voľno” na “obsadené” alebo z “obsadené” na “voľno”, ktorá vyniká vjazdom alebo výjazdom lokomotívy.

Pre jednoduché programovanie adries majú spätné hlásiče programovacie tlačítko. Môžu byť taktiež programované pomocou menu Intelliboxu. Modul je napájaný prevádzkovým napätím zo zbernice LocoNet.

  • Obj. číslo: 63350
   Beat diabetes   Diabetes diet