Myšlienka založiť modelársky klub nás oslovovala už v roku 2005, kedy sme sa zúčastnili na niektorých akciách železničných modelárov z Bojníc (ZČŠČ Bojnice), a s ktorými nás zoznámil Zdeno Janeček. Nasledovala spolupráca, výmena skúseností.
Modulovka nás natoľko nadchla, že sme sa rozhodli pre vlastný klub. Prípravy začali na jar v roku
2006 a to v napísaní stanov klubu pre registráciu, v hľadaní miesta sídla klubu a pod.
Keďže sme chceli viesť aj krúžok železničných modelárov v miestnej základnej škole, oslovili sme s touto myšlienkou pani riaditeľku, ktorá náš návrh privítala a vyšla nám v ústrety ponukou priestorov pre klubovňu v areáli ZŠ.
Po niekoľkých stretnutiach a jednaniach sa nám podarilo dať dohromady aj Stanovy klubu, ktorých schválenie na MV si zobral na starosť Karol Antalík.
Schválením
stanov ( stanovy.pdf ) klubu sme zahájili oficiálne svoju činnosť v októbri 2006.
Ciele a aktivity

1.Vytvoriť z modulov v mierke TT (1:120) model miestnej trate Žilina – Rajec.

2. Vychovávať železničných modelárov z radov školskej mládeže a vo forme záujmového krúžku vypĺňať voľný čas žiakom ZŠ Hôrky a blízkeho okolia

3.Organizovať modelárske výstavy, prevádzkové stretnutia modulovej železnice, iné spoločné stretnutia klubov a krúžkov železničných modelárov.

4. Spolupracovať s ďalšími subjektmi v oblasti histórie železničnej dopravy.

5. Reprezentovať obec Hôrky a Slovenskú republiku v oblasti železničného modelárstva na domácich a zahraničných prevádzkových stretnutiach modulovej železnice, výstavách, súťažiach, náborových a propagačných akciách.

Krúžok železničných modelárov zahájil svoju činnosť v školskom roku 2006 / 2007 pod vedením členov Klubu modulovej železnice Hôrky. Hneď na začiatku nášho pôsobenia sme spolu s partnerským klubom ZTŠČ Bojnice a s ďalšími modelármi a klubmi (modelári z Bratislavy, Košíc) zorganizovali pre žiakov a obyvateľov priľahlých obcí výstavu koľajiska z modulov v mierke H0, železničných modelov a diorám. Cieľom prezentácie bolo ukázať, čo bude náplňou práce v krúžku a praktickými ukážkami získať žiakov a budúcich mladých modelárov.
Krúžok sa zaoberá stavbou diorám, modelov a modulov v mierke TT. Krúžok navštevuje priebežne 8-10 detí z miestnej základnej školy, ale aj zo Žiliny.
Cieľom krúžku je naučiť deti zručnosti, šikovnosti, rôznym modelárskym technológiám a tým si vychovať nástupcov a taktiež vyplniť im užitočne voľný čas.
Na každý školský rok je vypracovávaný plán činnosti krúžku, v ktorom sú témy zvlášť pre začiatočníkov a zvlášť pre pokročilých. So začiatočníkmi štandardne začíname s modelovaním jednoduchých diorám vo veľkosti A4, kde si môžu vyskúšať rôzne technológie. Pokročilejší sa podieľajú na výstavbe modulov, stavbe budov zo stavebníc a pod.
Niektoré práce je možné vidieť na fotografiách z výstavky pre rodičov a učiteľov ( odkaz na http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007030005).

TT DCC rozsah adries: 1000-1299

H0 DCC rozsah adries: 1300-1399

   Beat diabetes   Diabetes diet