Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-rovina

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1250 mm

Skrátený popis: Zástavka Kľače.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

moduly-kmz-horky-03.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet