f_kocian on Október 8th, 2007

Krúžok železničných modelárov v stredisku žiackej zájmovej činnosti ZŠ s MŠ Hôrky, zahajuje svoju činnosť dňa 19.10.2007 o 14,00 hod. V tento deň sa zároveň uskutoční zápis nových žiakov pre školský rok 2007 / 2008.    

Pokračovanie článku Krúžok železničných modelárov

f_kocian on Marec 8th, 2007

Čas ubehol ako voda odkedy sme zverejnili reportáž z práce detí krúžku železničných modelárov v KMŽ Hôrky. Po niekoľkých stretnutiach sa deťom podarilo svoje práce dokončiť a ako odmenu sme im zorganizovali malú prezentáciu pre rodičov a učiteľov v rámci rodičovského združenia.

Pokračovanie článku Výstavka mladých modelárov

   Beat diabetes   Diabetes diet