fred.jpg

FRED

Pomocou malého a ľahkého ovládača môžu byť ovládané štyri digitálne lokomotívy a okrem osvetlenia spínané štyri funkcie vo formáte Motorola alebo osem funkcií vo formáte DCC. FRED sa pripája pomocou priloženého špirálovitého kábla o dĺžke 2m na zbernicu LocoNet a umožňuje používateľovi maximálnu možnosť pohybu.

Adresy lokomotív sa nastavia na riadiacej jednotke (napr. Intellibox) a stiskom tlačítok ovládača FRED sa prevezmú. Adresa lokomotívy sa uloží a tak sa môže FRED pri zmene miesta odpojiť a na inom mieste znovu pripojiť.

  • Obj.číslo: 66000
   Beat diabetes   Diabetes diet