track-control.jpg

Ovládací pult firmy Uhlenbrock má veľa predností:

 • flexibilný pri minimálnych nákladoch (každý pult sa dá postaviť len zo siedmych druhov segmentov)
 • bez rámová konštrukcia o výške 12mm
 • konektorový systém (nieje potreba kabeláž)
 • ovláda zdigitalizované výmeny, návestidla, rozpojovače a pod.
 • umožňuje stavanie vlakových ciest (štart-cieľ)
 • vysvecuje vlakové cesty a indikuje obsadenie koľají
 • jednoducho obsluhuje a programuje
 • dodáva sa s plánovacím a konfiguračným softwarom
 • možnosť pripojenia na všetky digitálne riadiace jednotky prostredníctvom zbernice LocoNet

Ako sa vytvorí?

 1. na PC pomocou priloženého softwaru sa naplánuje
 2. na jednotlivé plastové segmenty sa nalepia symboly podľa plánu
 3. do segmentov sa vložia spojovacie krúžky, v prípade potreby krytky tlačítok  a plošné spoje
 4. segmenty sa zasunú navzájom do seba a zafixujú sa s nástrčnými spojkami. Spojovacie plošné spoje s vysvietením aj bez vysvietenia prepojujú plošné spoje pre výmeny a návestidla v jednej rade segmentov. Križové spoje napokon prepojujú jednotlivé rady segmentov pod sebou. Nakoniec sa ovládací pult prepája s káblom so zbernicou LocoNet.

(bežné pulty vyžadujú veľa námahy a času s kabelážou a ďalšími komponentami)

Programovanie:

 1. podržať tlačítko segmentu, ktoré chceme programovať cca 8 sekund až symbol na segmente bliká
 2. tlačíme tlačítko toľko krát, až nami zvolené symboly na segmente svietia
 3. potom vybavíme pomocou digitálnej riadiacej jednotky adresou výmeny, návestidla, ktoré chceme týmto segmentom spínať.
 4. postupne takto naprogramujeme všetky spínacie segmenty

Pokiaľ chceme vykonať komplexnejšie programovanie funkcii musíme použiť konfiguračný program. Sem patria tlačítka Štart-Cieľ pre vlakové cesty, automatické priradenie predzvesti k hlavnému návestidlu v závislosti na jazdnej dráhe, ako aj nastavovaniu viacznakových návestí prostredníctvom pomocných tlačítok, hlásenia obsadenia koľaje a vysvietenia vlakových ciest.

Track-Control (štartovací set)

Táto súprava obsahuje všetky komponenty, ktoré patria k základnému vybaveniu pre jeden ovládací pult ako sú: prípojný modul, prípojný kábel, kábel LocoNet, CD s navrhovacím programom a návod k použitiu. Ďalej súprava obsahuje: 30ks segmentov so spojovacími krúžkami a nástrčnými spojkami, 10ks krytov tlačítok, 3ks plošný spoj pre výmeny, 3ks plošný spoj pre návestidla, 4ks križový prepojovací plošný spoj, 2ks spojovacie plošné spoje bez vysvietenia a sadu fólii.

Track-Control (rozširovacia súprava)

Táto súprava obsahuje: 30ks segmentov so spojovacími krúžkami a nástrčnými spojkami, 10ks krytov tlačítok, 4ks plošný spoj pre výmeny, 4ks plošný spoj pre návestidla, 2ks križový prepojovací plošný spoj, 4ks spojovacie plošné spoje bez vysvietenia a sadu fólii.

Pult je napájaný transformátorom na striedavý prúd 16V. Obj.číslo: 20040

Ďalšie komponenty

Jazdný regulátor Track-Control je namontovateľný do pultu (veľkosti troch segmentov) s tlačítkami pre spínanie 16 funkcii a funkcie osvetlenia a s funkciou Direct-Drive

Ukladač vlakových ciest taktiež namontovateľný do pultu s možnosťou uloženia až 100 vlakových ciest, ktoré môžu byť aktivované tlačítkami štart-Cieľ.

Indikácia čísla vlakov Track-Control namontovateľný do pultu a funguje spoločne so systémom LISSY

Obj.číslo: 69000 (štartovacia súprava)

Obj.číslo: 69010 (rozširovacia súprava)

Obj.číslo: 69090 (sada fólii)

Obj.číslo: 69100 (6ks plastových segmentov s krúžkami a spojkami)

Obj.číslo: 69210 (2ks križové prepojovacie plošné spoje)

Obj.číslo: 69212 (4ks spojovacie plošné spoje bez vysvietenia)

Obj.číslo: 69214 (2ks spojovacie plošné spoje s vysvietením)

Obj.číslo: 69220 (plošný spoj pre výmenu)

Obj.číslo: 69230 (plošný spoj pre návestidla)

Obj.číslo: 69240 (ukladač vlak. ciest)

Obj.číslo: 69250 (indikácia čísel vlakov)

Obj.číslo: 69300 (jazdný regulátor)

PS: Máme pripravený, navrhnutý a už poskladaný ovládací pult pre stanicu Porúbka, zatiaľ sme ho ešte nevyskúšali.

   Beat diabetes   Diabetes diet