zvukdekoder.jpg

Zvukové dekodéry majú dynamické riadenie zvuku, ktoré sa automaticky prispôsobí každej situácii pri jazde. Zvuk je závislý na záťaži. Pri jazde do stúpania je vydávaný iný zvuk ako pri klesaní. Tlačítkami funkcii môžeme vyvolať ďalšie zvuky ako napr. píšťalka, zvon. Parné lokomotívy môžu byť riadené synchrónne pomocou kontaktu. Pomocou konfiguračných premenných môžeme nastavovať hlasitosť a obsadenie tlačítok funkcii. Má veľmi výkonný digitálny koncový stupeň.  Pomocou interface Intelliboxu laditeľný.

Zvuky zvukového dekodéru sa skladajú z troch na seba nezávislých kanálov. Dekodér môže uložiť zvuk až na dobu 40 sekúnd. Pomocou inteligentného ovládania zvuku sa z jednotlivo uložených zvukov a v závislosti na jazde môže dosiahnuť pekného zážitku ako na skutočnej železnici. Jednotlivo môže dekodér rozlíšiť situácie ako kľud, zrýchľovanie, normálna jazda, chod naprázdno a brzdenie. Aj v prípadoch ak ide lokomotíva do stúpania alebo klesania toto rozpoznáva podľa toho upravuje zvuk. Tak môžu pri parnej lokomotíve znieť zvuky syčania pary z valcov v kľudovom stave, injektor a nakladanie uhlia lopatou. Pri rozjazde sú počuť mocné výfuky pary, pri chode bez záťaže zvuky hnacích tyčí. Pokiaľ lokomotíva brzdí je samozrejme počuť piskot bŕzd.

Základný zvuk lokomotívy môže byť zapnutý/vypnutý tlačítkom funkcie. V tomto prípade napr. u motorovej lokomotívy zaznie zvuk  štartu alebo vypnutia. Ďalšie zvuky sa môžu zapínať ďalšími tlačítkami funkcii ako napr. píšťalka, zvon, húkačka a ďalšími v závislosti podľa typu lokomotívy. K dispozícii sú rôzne druhy zvukov parných, motorových či elektrických. Je stiahnuteľný z web stránky firmy Uhlenbrock  (diesel, para, elektrika) a pomocou nahrávacieho adaptéra môžu byť vložené do modulu Intellisound.

Zvukové dekodéry Intellisound sú dodávané vrátane reproduktora 20 x 20mm s rezonančným telesom.

  • Obj. číslo: 36020 (modul k individuálnemu programovaniu)
  • Obj. číslo: 36420 (modul so zvukom podľa výberu)
   Beat diabetes   Diabetes diet