Rozhranie: Rovina-násyp/Rovina-násyp

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1250 mm

Skrátený popis:  Šíra trať s jazerom.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

moduly-kmz-horky-25.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet