Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-rovina

Rozmer: 600 x 400 mm

Skrátený popis:  Šíra trať obklopená hustým porastom a poľom.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

moduly-kmz-horky-08.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet