spinaci-modul-loconet.jpg

Obsahuje a umožňuje:

  • 20 spínacích výstupov po 1A
  • každý výstup môže byť nakonfigurovaný nezávisle na inom ako výstup trvalého prúdu (napr. pre žiarovky) alebo výstup chvíľkového prúdu (pre výhybky a mechanické návestidla)
  • oddelené pripojenie transformátora bez zaťaženia digitálneho napätia pre jazdu
  • výstupy trvalého prúdu môžu byť alternatívne spínané povelmi spätného hlásenia
  • výstupy s dvomi navzájom nezávislými blikačkami. Každému výstupu môže byť priradený buď jeden generátor blikania (napr. výstražné svetlo na železničnom prejazde)  alebo oba generátory blikania (napr. na stavbách alebo imitácia zvárania)
  • dá sa nakonfigurovať pomocou premenných CV z ústredne
  • adresy sa dajú voliť ľubovolne pre každý výstup v rozsahu adries 1- 2048
  • Obj. číslo: 63410 

Praktické využitie:

  1. Odbočný modul- ovládanie výmen prostredníctvom LokoNet
   Beat diabetes   Diabetes diet