Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-rovina

Rozmer: 600 x 400 mm

Skrátený popis: Šíra trať obklopená hustým porastom a z jednej strany súbežná s cestou.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

Nadväzujúci modul: TMO/02-2

moduly-kmz-horky-02-3.jpgdscf6314_resize.JPGdscf6315_resize.JPG

dscf6316_resize.JPGdscf6317_resize.JPG

   Beat diabetes   Diabetes diet