modul-spathlas.gif

Moduly spätného hlásenia  odovzdávajú prístrojom, ktoré sú k nim pripojené (IB Switch) alebo počítačovému programu informácie či na nimi strážených úsekoch sa nenachádza vozidlo. Tieto automaticky vykonajú spínací úkon, ktorý bol pre toto spätné hlásenie uložený. Pritom sa môže jednať o zopnutie jedného elektromagnetu alebo celej vlakovej cesty. Modul dáva k dispozícii osem hlásičov obsadenia, z ktorých má každý jeden vstup. Každý vstup slúži k stráženiu jedného koľajového úseku. Hlásič obsadenia hlási každý napájaný prúd vozidiel od 1 mA v oddelenom úseku, ktorý stráži. Tím reaguje na všetky lokomotívy a vozne s osvetlením. Spätný hlásič hlási prostredníctvom LocoNet riadiacej jednotke (napr. IB Switch) každú zmenu stavu koľajového úseku z “voľno” na “obsadené” alebo z “obsadené” na “voľno”, ktorá vyniká vjazdom alebo výjazdom lokomotívy.

Pre jednoduché programovanie adries majú spätné hlásiče programovacie tlačítko. Môžu byť taktiež programované pomocou menu Intelliboxu. Modul disponuje spoločným vstupom, pomocou ktorého je všetkých osem hlásičov napájaných  koľajovým napätím z ústredne alebo externého boostra. Modul je napájaný prevádzkovým napätím zo zbernice LocoNet.

  • Obj. číslo: 63340
   Beat diabetes   Diabetes diet