Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-rovina

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1250 mm

Skrátený popis: Šíra trať obklopená hustým porastom a z jednej strany súbežná s cestou.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

Nadväzujúci modul: TMP/05-2, TMO/05-4

moduly-kmz-horky-05-3.jpgdscf6329_resize.JPG

   Beat diabetes   Diabetes diet