Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-násyp

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1250 mm

Skrátený popis: Šíra trať obklopená porastom.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

moduly-kmz-horky-24.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet