Určené pre digitálne systémy Motorola a DCC.

Dekodéry  pre ovládanie elektromagnetov a spínacie dekodéry fy Uhlenbrock môžu byť použité v digitálnych systémoch Märklin-Motorola a DCC. K nastaveniu adresy je potrebné jednoducho stlačiť kódovacie tlačítko na dekodéry a potom zopnúť požadovanú výmenu. Rozmery: 38 x 32 x 15 mm.

MD-2 Dekodér pre elektromagnety 2-násobné.

dek-pre-elektromag.jpg

Určený k spínaniu dvoch elektromagnetov s jedným prestavníkom (výmena alebo návestidlo) alebo elektromagnetu s dvomi prestavníkmi (trojcestná výmena, križovatková výmena, návestidlo s predzvesťou). Výstupné zaťaženie do 2A s ochranou proti skratu.

  • Obj. číslo: 67200

SD-1 Spínací dekodér s dvomi prepínacími kontaktami.

sd1-spinaci-dekoder.jpg

Univerzálny 1-násobný spínací dekodér s dvomi prepínacími kontaktmi. Jeden kontakt môže napríklad obsluhovať svetelné návestidlo a druhý spínať napájanie lokomotívy. Kontakty relé majú bez potenciálové výstupy a môžu byť ľubovolne pripojené. Výstupné zaťaženie do 1A.

  • Obj. číslo: 67500

SD-2 Spínací dekodér 2-násobný

sd2-spinaci-dekoder.jpg

Univerzálny 2-násobný spínací dekodér s jedným prepínacím kontaktom na výstup určeným pre spínanie motorov, žiaroviek alebo motorických prestavníkov výmen. Kontakty relé majú bez potenciálové výstupy a môžu byť ľubovolne pripojené. Výstupné zaťaženie do 2A.

  • Obj. číslo: 67600
   Beat diabetes   Diabetes diet