Rozhranie: Rovina/Rovina

Počet dielov:

Rozmer dielu:

Skrátený popis:

Dátový list stanice:

Plánik stanice: výkres v pdf

Technický stav:

   Beat diabetes   Diabetes diet