Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-rovina

Uhol zatočenia: 18 stupňov

Polomer: 1250 mm

Skrátený popis: Šíra trať.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

   Beat diabetes   Diabetes diet