Rozhranie: Rovina/Rovina

Počet dielov: 4+2 (+ 1 odbočný)

Rozmer dielu: 4 kusy:1200 x 550 mm, 2 kusy: 600 x 400 mm

Skrátený popis:

Dátový list stanice:

Plánik stanice: výkres v pdf

Technický stav: stanica rozrobená

   Beat diabetes   Diabetes diet