V rámci výstavby modelu trate Žilina-Rajec z modelov bude layout vyzerať následovne:

Layout Žilina-Rajec.pdf

Výkresy modulov a staníc vo formáte dxf (zip)

Databáza modulov:
1. STANICA RAJEC

2. TMO / 01 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

3. TMO / 02-1 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

4. TMO / 02-2 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

5. TMP / 02-3 – Traťový modul priamy 60cm

6. TMO / 03 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

7. TMO / 04-1 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

8. TMO / 04-2 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

9. TMO / 05-1 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

10. TMP / 05-2 – Traťový modul priamy 60cm

11. TMO / 05-3 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

12. TMO / 05-4 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

13. STANICA KONSKÁ

14. TMO / 06 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

15. TMO / 07 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

16. TMP / 08 – Traťový modul priamy 60cm

17. TMO / 09-1 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

18. TMO / 09-2 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

19. TMO / 10 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

20. TMO / 11 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

21. TMO / 12 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

22. TMO / 13 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

23. STANICA PORÚBKA

24. TMO / 14 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

25. TMO / 15 – Traťový modul oblúkový 15 stupňový

26. TMP / 16 – Traťový modul priamy 120cm

27. STANICA LIETAVSKÁ LÚČKA

28. TMP / 17 – Traťový modul priamy 120cm

29. TMO / 18 – Traťový modul oblúkový 15 stupňový

30. TMO / 19 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

31. TMP / 20 – Traťový modul priamy 60cm

32. STANICA BYTČICA

33. VLEČKY stanice Bytčica

34. TMO / 21-1 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

35. TMO / 21-2 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

36. TMP / 21-3 – Traťový modul priamy 120cm

37. TMP / 21-4 – Traťový modul priamy 120cm

38. TMO / 22 – Traťový modul oblúkový 18 stupňový

39. SKRYTÁ STANICA ŽILINKA

40. TMO / 23 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

41. TMO / 24 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

42. TMO / 25 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

43. TMO / 26 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

44. TMO / 27 – Traťový modul oblúkový 30 stupňový

45. ZÁSTAVKA HORNÁ ŠTUBŇA- obec

46. Odbočný traťový modul

   Beat diabetes   Diabetes diet