zvuk-moduly.jpg

Zvukové moduly majú dynamické riadenie zvuku, ktoré sa automaticky prispôsobí každej situácii pri jazde. Zvuk je závislý na záťaži. Pri jazde do stúpania je vydávaný iný zvuk ako pri klesaní. Tlačítkami funkcii môžeme vyvolať ďalšie zvuky ako napr. píšťalka, zvon. Parné lokomotívy môžu byť riadené synchrónne pomocou kontaktu. Pomocou konfiguračných premenných môžeme nastavovať hlasitosť a obsadenie tlačítok funkcii. Má veľmi výkonný digitálny koncový stupeň. Je pripojiteľný na všetky digitálne dekodéry s rozhraním SUSI. Rozmerovo veľmi výhodný. Pomocou interface Intelliboxu laditeľný.

Intellisound je nový digitálny zvukový systém od firiem Uhlenbrock /DIETZ. Rozdelenie dekodéru a zvuku do dvoch veľmi malých jednotiek a k tomu malý výkonný reproduktor s kovovou membránou umožňuje jednoduchšiu montáž aj v stiesnených podmienkach.

Zvuky zvukového modulu sa skladajú z troch na seba nezávislých kanálov. Modul môže uložiť zvuk až na dobu 40 sekúnd. Pomocou inteligentného ovládania zvuku sa z jednotlivo uložených zvukov a v závislosti na jazde môže dosiahnuť pekného zážitku ako na skutočnej železnici. Jednotlivo môže modul rozlíšiť situácie ako kľud, zrýchľovanie, normálna jazda, chod naprázdno a brzdenie. Aj v prípadoch ak ide lokomotíva do stúpania alebo klesania toto rozpoznáva podľa toho upravuje zvuk. Tak môžu pri parnej lokomotíve znieť zvuky syčania pary z valcov v kľudovom stave, injektor a nakladanie uhlia lopatou. Pri rozjazde sú počuť mocné výfuky pary, pri chode bez záťaže zvuky hnacích tyčí. Pokiaľ lokomotíva brzdí je samozrejme počuť pískot bŕzd.

Základný zvuk lokomotívy môže byť zapnutý/vypnutý tlačítkom funkcie. V tomto prípade napr. u motorovej lokomotívy zaznie zvuk  štartu alebo vypnutia. Ďalšie zvuky sa môžu zapínať ďalšími tlačítkami funkcii ako napr. píšťalka, zvon, húkačka a ďalšími v závislosti podľa typu lokomotívy. K dispozícii sú rôzne druhy zvukov parných, motorových či elektrických. Je stiahnuteľný z web stránky firmy Uhlenbrock (diesel, para, elektrika) a pomocou nahrávacieho adaptéra môžu byť vložené do modulu Intellisound.

V spojení s dekodérmi 76500, 76520, 76400, 76420 (73400, 73410 v tomto prípade priamym naletovaním) alebo 77500 je zvukový modul vhodný pre všetky digitálne systémy DCC, Mot.. Moduly Intellisound sú dodávané vrátane reproduktora 20 x 20mm s rezonančným telesom.

  • Obj. číslo: 32100 (modul k individuálnemu programovaniu)
  • Obj. číslo: 32400 (modul so zvukom podľa výberu)

Príklad montáže v Taurus od Piko
priklad-zvukv-tauruse.jpg
Jednoduché pripojenie zvukového modulu ku dekodéru prostredníctvom rozhrania SUSI, LISY

prip-modulu.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet