Rozhranie: Rovina-násyp/Rovina-rovina

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1250 mm

Skrátený popis: Šíra trať obklopená porastom – zárez skalou.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

moduly-kmz-horky-26.jpg moduly-kmz-horky-26-foto2.jpg

   Beat diabetes   Diabetes diet