Rozhranie: Rovina-rovina/Rovina-rovina

Uhol natočenia hlavnej trate: 30 stupňov

Uhol natočenia odbočnej trate:

Polomer hlavnej trate: 1250 mm

Skrátený popis: 

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:DXF

dscf6386_resize.JPGdscf6387_resize.JPG

   Beat diabetes   Diabetes diet