lissy.jpg

Systém pre automatické riadenie funkcii.

Čo umožňuje?

 • spoznávanie vlakov
 • kyvadlovú prevádzku vlakov
 • ovládanie skrytej stanice v závislosti na danej lokomotíve
 • digitálne riadenie oddielov
 • meranie rýchlostí
 • rozjazd a brzdenie u návestidiel
 • automatické riadenie zvláštnych funkcii
 • pracuje bez prerušenia koľaje

Skladá sa z vysielača infračerveného žiarenia, ktorý sa namontuje do vozidla a na modul prijímača s oboma senzormi žiarenia sa zabudujú do koľaje. Lokomotívna adresa vysielaná vysielačom infračerveného žiarenia je spoznávaná prijímačom a poslaná na zbernicu LocNet. Ďalej sa dajú realizovať rôzne automatické funkcie riadenia bez použitia počítača.

 1. LISSY spoznáva lokomotívu a indikuje, ktorý vlak vošiel na koľaj x v stanici
 2. LISSY riadi kyvadlovú premávku vlakov v koncovej stanici jednokoľajovej vedľajšej trate
 3. LISSY spravuje skrytú stanicu a samočinne hľadá pre každý vlak individuálnu koľaj a necháva vlaky v prípade potreby zo skrytej stanice opäť vyjsť
 4. LISSY je oddielový systém nového typu pre digitálne koľajiská a automaticky ovláda traťové oddiely na koľajisku bez použitia počítača
 5. LISSY plynule dobrzdí digitálnu lokomotívu pred návestidlom postaveným na STOJ s predstihom nastaveným v každom lokomotívnom dekodéry
 6. LISSY meria v mierke presne rýchlosť prechádzajúcej lokomotívy
 7. LISSY ovláda v závislosti na situácii zvuk lokomotív, napr. zvuk píšťaly pred tunelom, cestným prejazdom a pod.
 8. LISSY vypína zvuk pri prejazde neviditeľnými úsekmi (skrytá stanica) u lokomotív vybavených zvukovými modulmi
 9. LISSY zapína alebo vypína osvetlenie určitej lokomotívy po určitej dobe napr. keď sa odstaví
 10. LISSY ovláda rýchlosť lokomotív, napr. na vjazdoch do staníc alebo na tratiach s malou rýchlosťou prejazdu.
 11. LISSY pracuje bez prerušenia koľají a preto môže byť montovaný dodatočne do koľajiska

Kontrola prebieha pomocou displeja Intelliboxu alebo pomocou displeja LocoNet (Obj.číslo: 63450)

Sólo prijímač LISSY

prijimac-lissy.jpg

umožňuje:

 • spoznáva čísla vlakov pre účely indikácie
 • ovplyvňuje rýchlosti
 • automaticky ovláda zvláštne funkcie
 • spína elektromagnety a vlakové cesty

Senzor sa vmontuje do koľajiska medzi pražce. Postačí vyvŕtať otvor o priemere 4mm a prijímač zastrčiť zospodu. Prepojenie s riadiacou jednotkou sa vykoná pomocou kábla LocoNet.

Obj. číslo: 68000 (súprava LISSY, 2x vysielač, 1x prijimač, prip.kábel, návod na obsluhu)

Obj. číslo: 68010 ( automatika kyvadlovej premávky, 1x vysielač, 2x prijimač, prip. kábel, návod na obsluhu)

Obj. číslo: 68020 (ovládanie skrytej stanice, 5x vysielač, 5x prijimač, prip. kábel, návod na obsluhu)

Obj. číslo: 68300 (vysielač infračerveného žiarenia)

Obj. číslo: 68400 ( minivysielač 7,0×5,1×1,7 mm)

Obj. číslo: 68610 (prijímač s dvoma senzormi)

Obj. číslo: 68620 ( sólo prijímač)

Obj. číslo: 68301 (vysielač, balenie 5ks)

   Beat diabetes   Diabetes diet