switch-control.jpg

Modul pripojenia pre riadiace pulty má výstupy pre 10 tlačítok a výstupy pre 10 kontrolných žiaroviek ( 100mA) alebo LED Diód s predradeným odporom. Pripojené tlačítka vysielajú riadiace povely pre priame ovládanie výmen a návestidiel alebo príkazy spätného hlásenia pre spínanie vlakových ciest na IB-switch. Pripojené žiarovky môžu byť jednotlivo spínané tlačítkami, príkazmi pre výmeny alebo príkazmi spätného hlásenia. Všetky tlačítka a žiarovky sú programovateľné v rozsahu adries 1-2048. Programovanie sa vykonáva s intelliboxom od verzie 1.205. Modul je prednastavený pre spínanie piatich výmen. Pripája sa prostredníctvom zbernice LocoNet. K napájaniu žiaroviek sa používa transformátor 16V striedavých.

  • Obj. číslo: 63400
   Beat diabetes   Diabetes diet