2006_12160039u.jpg

Krúžok železničných modelárov v stredisku žiackej zájmovej činnosti ZŠ s MŠ Hôrky, zahajuje svoju činnosť dňa 19.10.2007 o 14,00 hod. V tento deň sa zároveň uskutoční zápis nových žiakov pre školský rok 2007 / 2008.

 

 

Miesto fungovania kružku:

Základná škola Hôrky (budova školskej jedálne na prízemí)

Téma pre škol.rok 07/08:

  • pokročilí- budovanie stacionárneho koľajiska
  • začiatočníci – malé diorámky A4

Podmienky pre prijatie za člena krúžku:

  • vyplnenie prihlášky (formulár tu)
  • veková hranica nad 10 rokov ( v prípade záujmu mladších detí musia krúžok navštevovať v doprovode jedného z rodičov)

Vlastné pomôcky:

  • ochranný odev (plášť a pod. aby nedošlo k poškodeniu čistého oblečenia)
  • handričky pre ošetrovanie štetcov
  • pohár na pitie ( podpísaný, označený)

Pre žiakov, ktorí nenavštevujú ZŠ vo Hôrkach naviac:

  • poplatok 400,-Sk na polrok, alebo vzdelávací poukaz (poplatok bude slúžiť na nákup pomôcok a modelárskych potrieb potrebných pre vykonávanie činnosti)

Prípané ďalšie informácie na tel.č: 0905 447772, 0904 386753

Malá galéria z činnosti v minulom školskom roku.

2006_11170002u.jpg2006_11170004u.jpg2006_11170005u.jpg
2006_11170010u.jpg2007_04010039u.jpg2007_04010036u.jpg
2007_04010035u.jpg2007_04010040u.jpg2006_11170063u.jpg

Našiel sa čas aj na hranie…

2006_12160067u.jpg2006_12160063u.jpg

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet