p9295564-2.jpg

VÝSLEDKY

Verejná súťaž v železničnom modelárstve o „Cenu obce Hôrky“ usporiadal Klub modulovej železnice Hôrky spolu s obecným úradom Hôrky v rámci akcie „1. TT víkend Hôrky 2007“. Súťaž prebiehala paralelne s výstavou modulových koľajísk TT a HO v priestoroch telocvične ZŠ Hôrky v sobotu 29.9.2007 po uzávierke prihlášok. Vyhodnotie spolu s vyhlásením výsledkov súťaže bolo v sobotu na slávnostnej večeri za prítomnosti starostu obce Hôrky, riaditeľky ZŠ s MŠ Hôrky, poslancov obecného zastupiteľstva a pozvaných hostí.

Myšlienka vyhlásiť súťaž v železničnom modelárstve v rámci akcie 1. TT víkend TT Hôrky 2007 nie je nová. Našou snahou je priblížiť železničné modelárstvo a modely širšej verejnosti, podnietiť „súťaživosť“ a také to „zdravé súperenie“, ktoré v súčasnej dobe v rámci železničného modelárstva na Slovensku upadá, alebo je málo propagované. Ďalším podnetom bolo, že súťaže v železničnom modelárstve pod záštitou ZMOSu sú neverejné, prístupné iba úzkemu okruhu ľudí. V neposlednom rade aj prilákanie novej generácie železničných modelárov a ukázať, že sú aj iné aktivity na výplň voľného času, ako je televízia, počítače…

A teraz už k samotnej súťaže! Celkovo bolo prihlásených 51 súťažných modelov od 23 modelárov zo Slovenska. Modelmi boli obsadené všetky hlavné kategórie, ktoré sú súčasťou súťažných pravidiel, ktoré boli vydané a upravené pre tento typ súťaže v Hôrkach 1.7.2007 a sú dostupné tu.

Súťažné kategórie boli obsadené nasledovne:

Kategória A – žiaci (do 14 rokov):

A2a – diorámy so železničnou tematikou: 8 modelov

Kategória B – juniori (14 až 18 rokov):

B2a – diorámy so železničnou tematikou: 6 modelov

Kategória C – seniori (nad 18 rokov):

C1a – modely hnacích vozidiel: 9 modelov

C1b – modely vozidiel bez vlastného pohonu:: 7 modelov

C2adiorámy so železničnou tematikou: 8 modelov

C2bstavby so železničnou tematikou: 8 modelov

Kategória extra – automobily M 1:87:

Ext. – modely automobilov a inej techniky v M 1:87: 5 modelov

Výsledková listina:

Odborná jury bola zložená z modelárov z modelárskych klubov a združení prítomných na akcii 1. TT víkend TT Hôrky 2007 tak, aby boli zastúpené jednotlivé „kúty Slovenska“. Body prideľovali predseda jury a rozhodcovia.

Zloženie poroty:

Riaditeľ súťaže: Patrik Kotula (KMŽ Hôrky)

Predseda jury: Jozef Valach (KŽM Bojnice)

Rozhodcovia: Jaroslav Pietrik (KŽM Košice)

Franitišek Kocian (KMŽ Hôrky)

Marian Paulini (www.railnet.sk)

 

Aj keď súťažné modely sa nachádzali na rôznych miestach v telocvične ZŠ Hôrky, kde sa nachádzali modulové koľajiská TT a HO a boli prístupné aj verejnosti, odborná jury pristupovala k hodnoteniu profesionálne a zodpovedne. Hodnotilo sa systémom prideľovania poradí v jednotlivých kategóriách a výsledné hodnotenie danej kategórie bol najnižší súčet jednotlivých poradí.

Na realizáciu súťaže, „TT víkendu“ a pokrytie jednotlivých cien venovala obec Hôrky finančnú podporu 15 000,- Sk. Tieto peniaze boli rozdané formou „Poukážok na nákup tovaru so železničnou tematikou v predajni Elsikor“ v Žiline v hodnote 1000,-Sk za 1. miesto a 500,-Sk za 2. miesto. Všetky miesta boli ohodnotené diplomom a pamätným pohárom. Atmosféru pri predávaní cien si môžete pozrieť v galérii.

Keďže sa jednalo o prvú nami usporiadanú súťaž, vyskytli sa drobné nedostatky organizačného charakteru, ktoré sa operatívne riešili počas súťaže, celú súťaž hodnotím veľmi pozitívne. Počet prihlásených súťažných modelov 51 organizátorov príjemne prekvapil, no zároveň zaväzuje do budúcnosti najme z pohľadu prípravy 2. ročníka súťaže v rámci 2. TT víkendu Hôrky 2007, ktorý plánujeme uskutočniť v septembri 2008.

Chcel by som poďakovať predsedovi Jury Joškovi Valachovi z partnerského klubu KŽM Bojnice za cenné rady a pomoc pri organizovaní súťaže a rozhodcom za objektívny prístup k hodnoteniu súťažných modelov.

Patrik Kotula,

riaditeľ súťaže, KMŽ Hôrky

 

Jeden komentár on Verejná súťaž v železničnom modelárstve o “Cenu obce Hôrky”

  1. Miloš says:

    Super reportáž a aj galéria. Máte pochvalu chlapi! :) Odkaz pre Fera – ešte ma naučíš ako vytvoriť foto-galériu! Ja zabezpečím trojboj! :)

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet