Prestavba výmeny TT.

Takto to robíme vo „Hôrkach“.
Na stavbu výmeny použijem stavebnicu EW-2,3 symetrická s flexibilným podkladom.
Ako pomôcku sme si vyrobili šablónu, pomocou ktorej dokážeme zo symetrickej stavebnice postaviť výmenu podľa našej potreby pravú alebo ľavú.

1.JPG


Materiál, náradie a pomôcky mám nachystané, tak môžem začať.

2.JPG

 

Prvá úprava – odfrézujem plastovú „srdcovku“ a podložie s pražcami vložím do šablóny.

3.JPG

 

A môžem začať navliekať koľajnice, prvý navlečiem do imitácie koľajových príchytiek jazyk výmeny

4.JPG

 

potom navlečiem aj druhý jazyk výmeny

5.JPG

 

pokračujem navlečením vonkajších koľajníc.

6.JPG

 

Navlečené jazyky výmeny vytvarujem podľa pôvodnej plastovej „srdcovky“.

7.JPG

 

Pocínujem koľajnice v mieste spojenia, tvar spoja neupravujem, je už pripravený výrobcom stavebnice

8.JPG

 

pocínované koľajnice navlečiem až po srdcovku

9.JPG

 

potom na hrubo nastavím polohu od srdcovky.

10.JPG

 

Polohu vzdialenosti od srdcovky doladím, najlepšie pomocou vozňa,

11.JPG

 

musí hladko prechádzať v oboch smeroch a oboch postaveniach výhybky.

12.JPG

 

Ak je medzera veľká, padá do nej koliesko vozňa , ak je malá, zachytávajú sa okolky kolieska pri prejazde vozňa. Treba nájsť rozumný kompromis a trochu sa s tým vyhrať.

13.JPG

 

Takto mi vyšla optimálna medzera od srdcovky.

14.JPG

 

Pripravené pocínované konce koľajníc zospájkujem,

15.JPG

 

V- spoj jemne prebrúsim, aby som odstránil z hlavy koľajnice prebytočný cín.

16.JPG

 

Srdcovku musím elektricky oddeliť, aby nedochádzalo ku skratu, okrajové koľajnice povytiahnem tak, aby som mohol rezať,

17.JPG

 

delenie vykonám v mieste medzery medzi pražcami, aby som mohol použiť izolačné koľajové spojky, režem žiletkovou pílkou.

18.JPG

 

Odrezané konce … koľajníc po reze opracujem, zabrúsim hrany,

19.JPG

 

na opracované konce navlečiem izolačné koľajové spojky.

20.JPG

 

Koľajové izolačné spojky skrátim na rozmer medzery

21.JPG

 

všetko dokonale zafixujem sekundovým lepidlom ( okrem pohyblivých častí ).

22.JPG

 

Použitím jazykových koľajníc na výrobu srdcovky musím skrátiť dĺžku výmeny o jeden pražec, skrátenie vykonám za pražcom po ktorý mi dočiahne koniec jazykov, ktoré upevním v pohyblivom tiahle.

23.JPG

 

Ako vidíme na šablóne, celková dĺžka výmeny je kratšia o jednu medzeru a jeden pražec, je to daň za reálnejší vzhľad a lepšiu funkčnosť.

24.JPG

 

Hlavu koľajnice frézou z jednej strany upravím, vytvarujem podľa plastovej súčasti stavebnice, a osadím na miesto pôvodných prítlačníc.

25.JPG

 

Takto upravenú výmenu už len osadím na modul, dopojím prestavník, kompletne zapojím elektrické napájanie, pozor aj srdcovku už je kovová, kontrola funkčnosti, posyp ,patinovanie hrdzou a už len jazdenie, ale to sú už ďalšie kapitoly…

26.JPG

Verzia v pdf

Autor: Vančo Ján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet