Verejná súťaž v železničnom modelárstve

o „Cenu obce Hôrky“, Hôrky 2008

Verejná súťaž v železničnom modelárstve o „Cenu obce Hôrky“ usporiadal Klub modulovej železnice Hôrky spolu s obecným úradom Hôrky už po druhý krát v rámci akcie „2. TT víkend Hôrky 2008“. Súťaž prebiehala paralelne s výstavou modulového koľajiska TT v priestoroch telocvične ZŠ Hôrky v sobotu 6.9.2008 po uzávierke prihlášok. Vyhodnotenie spolu s vyhlásením výsledkov súťaže bolo v sobotu na slávnostnej večeri za prítomnosti starostu obce Hôrky, riaditeľky ZŠ s MŠ Hôrky a registrovaných účastníkov stretnutia.

Fotogaléria súťažných exponátov.

Celkovo bolo prihlásených 30 súťažných modelov od 15 modelárov zo Slovenska. Modelmi boli obsadené všetky hlavné kategórie, ktoré sú súčasťou súťažných pravidiel, ktoré boli vydané a upravené pre tento typ súťaže v Hôrkach 1.7.2008 a sú dostupné tu.

Zloženie poroty:

Riaditeľ súťaže:

Miroslav Brym starosta obce Hôrky

Rozhodcovia:

Miloš Chlpek (KŽM Bojnice)

Patrik Kotula (KMŽ Hôrky)

Jozef Kiss (www.railnet.sk)

Finančne zastrešovala súťaž obec Hôrky a tak okrem diplomov, boli rozdané aj peniaze formou „Poukážok na nákup tovaru so železničnou tematikou v internetovej predajni ARTOL“ v hodnote 1000,-Sk za 1. miesto a 500,-Sk za 2. miesto.

Fotogaléria odovzdávania cien.

Registračna listina-Horky 2008.pdf

Protokol zo suťaže-Horky 2008.pdf

Výsledková listina-Horky 2008.pdf

Za KMŽ Hôrky, Patrik Kotula, Fero Kocian

 

 

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet