Ďalším krokom prác na odbočnom module je ovládanie výmen pomocou spínacieho modulu 63410 od firmy Uhlenbrock.

dscf6387_resize.JPG

Pretože sa jedná o motorické prestavníky bude to vyžadovať menšie úpravy. Spínací modul z výstupov dodáva jednosmerný prúd, preto inštaláciu bolo nutné vybaviť dvomi relátkami. V tomto prípade budú ovládať naraz oba motorické prestavníky.

Ukážka schémy zapojenia:

zapojenie-63410w.jpg

Už to len stačí namontovať na modul.

spinaci-modul-_prepojeny1.jpg

Firma Uhlenbrock ponúka konkrétne pre ovládanie motorických prestavníkov spínacie dekodéry (SD2 v.č. 67600). Spínací modul 63410 (s 20 výstupmi), ktorý som použil ponúka oproti spínaciemu dekodéru (s 2 výstupmi) toho viac a aj napriek relátkam, ktoré bolo nutné doplniť to vychádza na výmenu cenovo výhodnejšie. V skutočnosti by som so spínacím modulom 63410 dokázal ovládať až 10 výmen. Ďalšou výhodou je, že modul dokáže spínať svetelné návestidlá a je tam široká možnosť rôznych nastavení a efektov.

Programovanie

Prepojenie spínacieho modulu s riadiacou jednotkou (Intellibox) sa vykoná prostredníctvom LocoNet a aj týmto prepojením sa nastavuje pomocou LNCV (Hl.menu-program LocoNet). Celé nastavovanie som vykonal ešte pred namontovaním na modul. Po pridelení adresy k spínaciemu modulu 63410 sa mohlo pristúpiť k nastaveniu LNCV jednotlivých výstupov. Konkrétne pre tento odbočný modul sa ráta s použitím (zatiaľ) dvoch výstupov č.1 a 2 pre ovládanie relé (výmeny) a  troch č. 3, 6 a 7 pre svetelné návestidlo trojfarebné.

Výstupy č.1 a 2 keďže ovládajú relé boli nastavené na časové napájanie potrebné len pre presun výmen z jednej koncovej polohy do druhej, čo sa dalo nastaviť dosť precízne na sekundy. Riešil som to takto, aby zbytočne relátko nebolo  zopnuté dlhú dobu. Takže výstup č.1 ovláda relé č1 a to motorické prestavníky tak, aby vlaková cesta bola nastavená do odbočky. Výstup č.2 s relé č.2 nastavujú vlakovú cestu priamo po hlavnej trati a do odvratnej koľaje. Obom výstupom bola pridelená spoločná adresa.

K výstupu č.3 je pripojené svetelné návestidlo konkrétne farba žltá, ktorej rozsvietenie je podmienené pri “voľno” prestavením výmen do odbočky.Tomuto výstupu musela byť pridelená adresa rovnaká s výmenami a v ďalších nastaveniach nastavená spomínaná podmienka. K výstupom č 6 a 7 farby červená (“stoj”)  a zelená (“voľno”) so samostatnou adresou.

Všetky tieto pripojené zariadenia je možné ovládať tlačítkami na riadiacej jednotke (Intellibox IR, Basic a pod.), alebo ovládacím pultom Track-Control. Ako je vidieť zostalo ešte voľných 15 výstupov, ktoré v budúcnosti môžu byť využité na rôzne ďalšie zariadenia.

Fero Kocian

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet