POZVÁNKA

na „3. TT Víkend Hôrky 2009“ a súťaž v železničnom modelárstve

o  „Cenu obce Hôrky“

Akcie sa uskutočnia v dňoch 3.9. až 6.9. 2009
v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Hôrky

Na stretnutí bude z traťových modulov KMŽ Hôrky, stavaných na motív miestnej trate Žilina – Rajec a zo záväzne prihlásených modulov, postavené a podľa dopredu pripraveného GVD prevádzkované modulové koľajisko TT.
Ďalej sa uskutoční verejná súťaž v železničnom modelárstve o „Cenu obce Hôrky“. Podrobnosti o súťažných kategóriách a pravidlách súťaže sú tu.(propozície súťaže tu)
Technické požiadavky na moduly TT:
- výška temena koľajnice nad podlahou 1000 mm,
- rozhranie modulov TT – ZABABOV,
- obdobie znázornenia krajiny na moduloch – koniec leta,
- minimálny polomer oblúka 1000 mm,
- výhybky 15 º a menej,
- ovládanie DCC.
- majitelia staníc, vlečiek, „skrytákov“ si zabezpečia vlastný rozvod elektriny, booster, dostatočný počet X3 prípojok, držiaky na Fredy
- vozový park musí byť vybavený novými spriahlami (Tillig), výnimka pri ucelených súpravách

• Z dôvodu dostatočného časového predstihu prípravy layout-u a naňho nadväzujúceho GVD je potrebné najneskôr do 15. augusta 2009 nahlásiť počet prevádzkyschopných modulov TT. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z layout-u nefunkčné, resp. inak nespôsobilé moduly.
• Účasť je na vlastné náklady, organizátor zabezpečí ubytovanie ( v ubytovni SOMO) a stravu v priestoroch ZŠ Hôrky. K dispozícii sú žinenky v telocvične. Je nutné si priniesť spacák, prípadne karimatku. Toto ubytovanie je zdarma.
• Iný typ ubytovania si účastník zabezpečí sám, napr.:

Penzión u Jakuba
tel:041/7003561
0903 651969
DOPRASTAV
G HOTEL
041/7342448
Penzión JUNIOR
041/7002367
www.penzionjunior.sk

• Raňajky, obedy a večere je možné dopredu objednať v cene 8 €/deň. Strava bude zabezpečená v školskej jedálni ZŠ Hôrky.
• Účastnícky poplatok, vstup do koľajiska je 10 €/osoba (pre aktívnych účastníkov a spoluorganizátorov 5 €/osoba). V tejto cene sú zahrnuté náklady na energie a vstup do koľajiska.

PROGRAM STRETNUTIA:

ŠTVRTOK (3.9.2009) do 17,00 hod. príchod účastníkov- návoz modulov
17,00 – 18,00 hod. večera
18,00 – 24,00 hod. stavba layout-u

PIATOK (4.9.2009)

08,00 – 10,00 hod. Skúšobné jazdy, doladenie
10,00 – 12,00 hod. Prezentácia pre ZŠ s MŠ – voľné jazdenie
12,00 – 13,00 hod. Obed
13,00 – 14,00 hod. Prezentácia pre ZŠ s MŠ – voľné jazdenie
14,00 – 18,00 hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
18,00 – 19,00 hod. Večera
od 19,00 hod. Voľné jazdenie (podľa záujmu)

SOBOTA (5.9.2009)

09,00 – 12,00 hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
12,00 – 13,00 hod. Obed, (Uzávierka prihlášok do súťaže)
13,00 – 18,00 hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
(14,00 – 16,00 hod. Hodnotenie súťažných modelov)
od 18,00 hod. Slávnostná večera, vyhodnotenie súťaže

NEDEĽA (6.9.2009)

09,00 – 12,00hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
12,00 – 13,00 hod. Obed
od 13,00 hod. Rozobratie layout-u, ukončenie akcie.

ORGANIZÁCIA STRETNUTIA:

(Záväzná prihláška)

1, Prihlášky modulov vo formáte dxf, resp. dwg, a vozového parku zasielať najneskôr do °15. augusta 2009 na adresu:

 • P. Kotula, KŽM Hôrky, p_kotula“zavináč“centrum.sk (0904 386 753)

2, Evidencia účastníkov, ubytovanie, strava – zasielať najneskôr do °15. augusta 2009 na adresu:

 • Kocian, KMŽ Hôrky , f_kocian“zavináč“centrum.sk (0905 447 772)

3, Layout:

 • P. Kotula, KŽM Hôrky p_kotula“zavináč“centrum.sk, (0904 386 753)
 • J. Kiss, jkiss56“zavináč“gmail.com

4, Grafikon vlakovej dopravy (GVD):

 • P. Kotula, KŽM Hôrky p_kotula“zavináč“centrum.sk, (0904 386 753)
 • P. Meszároš, peter“zavináč“railnet.sk

5, Nákladná doprava:

 • P. Kotula, KŽM Hôrky p_kotula“zavináč“centrum.sk, (0904 386 753)
 • F. Kocian, KMŽ Hôrky, f_kocian“zavináč“centrum.sk (0905 447 772)
 • D. Martanovič, danom“zavináč“railnet.sk
 • P. Fábry, peter.fabry“zavináč“railnet.sk ,

6, DCC, adresy lokomotív, :

 • G. Meszároš, gabor“zavináč“meko.sk,
 • J. Vančo, vanco”zavináč”giacomini.sk

7, Rozvody X1, X3, telefóny:

 • J. Vančo, vanco”zavináč”giacomini.sk
 • G. Meszároš, gabor“zavináč“meko.sk

8, Organizácia stavby layout-u:

 • F. Kocian, KMŽ Hôrky, f_kocian“zavináč“centrum.sk (0905 447 772)

Poznámka: Členmi skupiny „stavby layout-u“ sú majitelia, prípadne poverené osoby vlastníkov modulov a staníc.
9, Prihlášky do súťaže „O cenu obce Hôrky“: (formulár-prihláška)

 • P. Kotula, KŽM Hôrky p_kotula“zavináč“centrum.sk, (0904 386 753)

júl 2009, KMŽ Hôrky

   Beat diabetes   Diabetes diet