POZVÁNKA

na „4. TT Víkend Hôrky 2010“

Akcia sa uskutoční v dňoch 2.9. až 5.9. 2010 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Hôrky

Na stretnutí bude z traťových modulov KMŽ Hôrky, stavaných na motív miestnej trate Žilina – Rajec a zo záväzne prihlásených modulov, postavené a podľa dopredu pripraveného GVD prevádzkované modulové koľajisko TT.
Technické požiadavky na moduly TT:
- výška temena koľajnice nad podlahou 1000 mm,
- rozhranie modulov TT – ZABABOV,
- obdobie znázornenia krajiny na moduloch – koniec leta,
- minimálny polomer oblúka 1000 mm,
- výhybky 15 º a menej,
- ovládanie DCC.
- majitelia staníc, vlečiek, „skrytákov“ si zabezpečia vlastný rozvod elektriny, booster, dostatočný počet X3 prípojok, držiaky na Fredy
- vozový park musí byť vybavený novými spriahlami (Tillig), výnimka pri ucelených súpravách

• Z dôvodu dostatočného časového predstihu prípravy layout-u a naňho nadväzujúceho GVD je potrebné najneskôr do 15. augusta 2010 nahlásiť počet prevádzkyschopných modulov TT. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z layout-u nefunkčné, resp. inak nespôsobilé moduly.
• Účasť je na vlastné náklady, organizátor zabezpečí ubytovanie a stravu v priestoroch ZŠ Hôrky. K dispozícii sú žinenky v telocvične. Je nutné si priniesť spacák, prípadne karimatku. Toto ubytovanie je zdarma.

• Iný typ ubytovania si účastník zabezpečí sám, napr.:

Turistická ubytovňa Žilina (Pri Celulózke 28, 01001 ŽILINA)
Zloženie izieb

  Počet Cena(od) cena/osoba Cena(do) cena/osoba
Jednoposteľová izba 3 7.97 € 15.60 €
Dvojposteľová izba 21 13.28 € -
Trojposteľová izba 21 16.60 € -
Apartmán 9 24.90 € 32.86 €
Penzión u Jakuba
bez raňajok 780,- SK /
osoba a noc
tel:041/7003561
0903 651969
DOPRASTAV
G HOTEL
s raňajkami 1000,- Sk /
osoba a noc
041/7342448
Penzión JUNIOR
s raňajkami 1500,- SK
/osoba a noc
041/7002367
www.penzionjunior.sk

• Raňajky, obedy a večere je možné dopredu objednať v cene 8 €/deň. Strava bude zabezpečená v školskej jedálni ZŠ Hôrky.
• Účastnícky poplatok, vstup do koľajiska je 10 €/osoba (pre aktívnych účastníkov a spoluorganizátorov zdarma).

PROGRAM STRETNUTIA:

ŠTVRTOK (2.9.2010)

do 17,00 hod. príchod účastníkov- návoz modulov
17,00 – 18,00 hod. večera
18,00 – 24,00 hod. stavba layout-u

PIATOK (5.9.2010)

08,00 – 10,00 hod. Skúšobné jazdy, doladenie
10,00 – 12,00 hod. Prezentácia pre ZŠ s MŠ – voľné jazdenie
12,00 – 13,00 hod. Obed
13,00 – 14,00 hod. Prezentácia pre ZŠ s MŠ – voľné jazdenie
14,00 – 18,00 hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
18,00 – 19,00 hod. Večera
od 19,00 hod. Voľné jazdenie (podľa záujmu)

SOBOTA (6.9.2010)

09,00 – 12,00 hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
12,00 – 13,00 hod. Obed
13,00 – 18,00 hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
od 18,00 hod. Slávnostná večera

NEDEĽA (7.9.2010)

09,00 – 12,00hod. Prezentácia pre verejnosť – jazdenie podľa GVD
12,00 – 13,00 hod. Obed
od 13,00 hod. Rozobratie layout-u, ukončenie akcie.

ORGANIZÁCIA STRETNUTIA:

1, Prihlášky modulov vo formáte dxf, resp. dwg, a vozového parku zasielať najneskôr do 15. augusta 2010 na adresu:

 • Kocian, KMŽ Hôrky , kocian“zavináč“giacomini.sk (0905 447 772)

2, Evidencia účastníkov, ubytovanie, strava – zasielať najneskôr do 15. augusta 2010 na adresu:

 • Kocian, KMŽ Hôrky , kocian“zavináč“giacomini.sk (0905 447 772)

3, Layout:

 • P. Fábry, KŽM Hôrky

4, Grafikon vlakovej dopravy (GVD):

 • P. Meszároš, Railnet

5, Nákladná doprava:

 • F. Kocian, KMŽ Hôrky
 • P. Fábry, Railnet

6, DCC, adresy lokomotív, :

 • P. Meszároš, Railnet
 • P. Fábry, KŽM Hôrky

7, Rozvody X1, X3, telefóny:

 • J. Vančo, KŽM Hôrky
 • P. Fábry, KŽM Hôrky

8, Organizácia stavby layout-u:

 • F. Kocian, KMŽ Hôrky

Poznámka: Členmi skupiny „stavby layout-u“ sú majitelia, prípadne poverené osoby vlastníkov modulov a staníc.
júl 2010, KMŽ Hôrky

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet