Tu je spracovaný Layout z klubových modulov KMŽ Hôrky a prihlásených modulov.
Celková dĺžka trate je 60m.

Peter Fábry z KMŽ Hôrky

Leave a Reply

*

   Beat diabetes   Diabetes diet